Historie: Stengade i 1800-tallet

Stengade ligger lige midt i det tæt befolkede Nørrebro. Nu om dage ligger området midt i København, men sådan har det ikke altid været. I løbet af de sidste 200 år har stedet undergået dramatiske forandringer.


Kortudsnit over Nørrebro i dag. Stengade er indtegnet med gult.

Før Stengade
Stengades historie starter med, at Københavns bebyggelse i 1800-tallet begynder at sprede sig ud i de gamle forstæder.
I 1700-tallet var Nørrebro langt ude på landet. Området udenfor voldene var meget sparsomt bebygget. Der var spredt bebyggelse hovedsageligt langs Blegdamsvej, Fælledvej og den del af Nørrebrogade, der er nærmest ved søerne.
I området lå landstederne Solitude, Blågård og Store Ravnsborg. Herudover kunne man finde enkelte udskænkningssteder, nogle blegdamme og lidt industri og håndværk. Mod slutningen af 1700-tallet begyndte folk fra borgerskabet og embedsstanden at finde vej til Nørrebro, først som landliggere og senere som faste beboere.
Kortudsnittet nedenunder viser, hvordan Nørrebro så ud i starten af 1800-tallet. Stengade var endnu ikke anlagt, men gaden kom til at ligge bag tilbygningerne ved Blågården ("Slottet", hvis tilkørselsvej var den nuværende Slotsgade).


Kortudsnit over Nørrebro fra 1806. Stengades omtrentlige nuværende placering er indtegnet med gult. Klik på kortudsnittet for at åbne hele kortet over København i et nyt vindue.

Befolkningsvækst
Af forsvarsmæssige årsager var det i starten af 1800-tallet ikke tilladt at have større byggeri på Nørrebro. På grund af overbefolkningen inden for voldene valgte man dog i 1852 at opgive forbuddet - den såkaldte demarkationslinie. Og så gik det stærkt. En voldsom byggeeksplosion gik i gang i bydelen. I 1870'erne bredte bebyggelsen sig til Kapelvej og Rantzausgade for i 1880'erne og 1890'erne at passere Jagtvej med etableringen af Jægersborggade, Husumgade og andre sidegader overfor Assistens Kirkegård. Samtidig steg befolkningen fra 10.000 i 1857 til ca. 52.000 i 1880 og 105.000 i 1901.
Kortudsnittet nedenunder er fra 1868. Man kan se, hvordan gadeforløbet fortonede sig, når man kom længere ud end Parcelvej (nu Griffenfeldtsgade) og Kapelvej, i takt med at bebyggelsen blev mere spredt. Stengade havde den gang et knækket forløb. I stedet for at føre ud til Nørrebrogade som i dag, drejede Stengade ned til Slotsgade. Baggensensgade var endnu ikke ført igennem fra søerne op til Stengade.


Kortudsnit over Nørrebro fra 1868. Stengades daværende forløb er indtegnet med gult. Klik på kortudsnittet for at åbne hele kortet over København i et nyt vindue.

Fuldt udbygget
Fra 1880'erne fik kvarteret den nuværende høje, sammenhængende bebyggelsesform, som stadig kan ses i dag. Kvarteret var blevet et tætbebygget arbejderkvarter med få grønne åndehuller. Dette får man indtryk af fra kortudsnittet nedenunder, som er fra 1890. Man kan se, at Baggesensgade på det tidspunkt er ført helt op og møder Stengade ved Slotsgade.


Kortudsnit over Nørrebro fra 1890. Stengades daværende forløb er indtegnet med gult. Klik på kortudsnittet for at åbne hele kortet over København i et nyt vindue.

Det lille stræde, som forlængede Stengade ud til Nørrebrogade hed Nørrebrostræde. Det var en mindre passage, som var afspærret for den kørende trafik af en række pæle på tværs af gaden (En forløber for vore dages bussluse?) På billedet nedenunder kan man se denne afspærring. I den ene side af strædet ses en række træskure, som oprindelig var en del af Blågårdens tilbygninger.


Nørrebrostræde set fra Stengade mod Nørrebrogade. Postkort fra ca. 1900.
Kilde: Nørrebro Lokalhistorisk Forening.


Se gamle og nye billeder fra Stengade på siden Stengade før og nu.

Tak til Nørrebro Lokalhistorisk Forening for diverse billedmateriale samt oplysninger om Nørrebros historiske udvikling.

< Tilbage
< Tilbage
Til toppen.
Christian Nielsen og Jesper Deleuran 2005
Sidst revideret: 18/11/07 kl. 12:51